چهارشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1391
اینجا جهنم

شاید اگر این آتش اگر نمود بیرونی داشت... به اندازه جهنم گناهان یزیدیان سوزان و گداخته بود...

پ ن: مگر دل و روح و ذهن را برای این آتش ساخته اند که...