پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1391
هیچ و هیچ و هیچ

از شعرهای مورد علاقه پدر:


دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

                                        ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که ز آدمی چه ماند پس مرگ؟

                                        لطف است و محبت است و باقی همه هیچ