شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390
سرپناه

خدا نکنه کسی سرپناهی رو از دست بده

اون چیزی که مایه آرامش روح و روانشه

سرپناه های که همیشه خط های قرمزی دارند

اما همین خط ها و همان دیوارهای اطرافشونه که اسباب آرامشه

تقوا یکیشون، معنویت یکی و داشتن سرپناهی بزرگ مثل خدا انتهای همه شون...

خدا نکنه کسی سرپناهی رو از دست بده ...


پ ن: امان از بی سرپناهی این روزها