جمعه 10 تیر‌ماه سال 1390
حد

حد خوردن بخاطر جرمی که خودت کردی عدالته

اما حد خوردن به خاطر جرم دیگران ظلمه

تو که ظالم نبودی صدیق من