جمعه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1390
مین های جند زمانه

قلب آدم ها گاهی با زخم های خیلی کهنه بارها میشکنه