پنج‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1390
ای مهربان من

بابا دستمو ول کن، بذار سرنوشتم رو خوش خط بنویسم خوب!

خخخخخخخش

دیدی اخرش این ورقو پاره کردی؟