جمعه 24 دی‌ماه سال 1389
دغدغه ها همیشه بزرگند اما ...

یادش بخیر،‌ اون موقه ها بزرگ ترین دغدغه هامون، نوشتن مشق شب و حل تمرینای ریاضی یا نوشتن 1 تا 100 بود...


الانم دغدغه داریم،‌کوچیک ترین ش گرفتن یه مدرک تحصیلی خوبه ...


هر دو دغدغه اند، اما این کجا و آن کجا