شنبه 27 آذر‌ماه سال 1389
درددلی غیرمجاز

نوشته‌ام به دلِ شعرهای غیرمجاز *

                          که دوست دارمت ای آشنای غیرمجاز


هوا بد است، بِکِش شیشه‌ی حسادت را *

                          که دور باشد از این‌جا هوای غیرمجاز


به کوچه پا نگذاریم تا نفرمایند: *

                          جدا شوند زِ هم این دو تای غیرمجاز


دل است، من به تو تجویز می‌کنم ـ دیگر *

                         مباد پُک بزنی بر دوای غیرمجاز


ترا نگاه کنم هرچه روز تعطیل است *

                         مرا ببر به همین سینمای غیرمجاز


تو ـ صحنه‌های رمانتیک و جمله‌های قشنگ *

                      که حفظ کرده‌ای از فیلم‌های غیرمجاز


زبان به کام بگیر و شبیه مردم باش *

                               مباد دم بزنی از خدای غیرمجاز


پ ن: سکوت کن شاعر ...

پ ن: دوست یکی است، خدا یکی است،‌ تنها دوست واقعی خداست.