پنج‌شنبه 15 مهر‌ماه سال 1389
قدمگاه ما محکم است بر ستون دین جعفری
حق با صف اهرمن ستیزد       
                                    کی شیر ز روبهان گریزد

جایی که عقبا پر بریزد   
                                  از پشه ی لاغری چه ریزد

اینان پشه اند و ما عقابیم    
                                    از سلسله ی ابوترابیم   

پ ن: ان حزب الله هم الغالبون