دوشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1389
از قدیم با من ...

من هو فی لطفه قدیم ...


منبع: دعای جوشن کبیره