سه‌شنبه 12 آبان‌ماه سال 1388
خدا رو شکر بخاطر ...

سلام


خدا رو روز و شب هم اگر شکر بگم، کمه اما خوب، خدا به کسی واجب نمی کنه مگر اندازه ی وسع و توانایی ش .


خدا رو شکر می کنم که چاله چوله های زندگیم رو وسیله ای برای پرورشم قرار داد و کمکم کرد

و خدا روشکر چاله چوله ها  باعث نشدند مسیرم رو به خاکی تغییر بدم و بعد به خاکی بودنش افتخار کنم !


خدا رو شکر همیشه یکی از خواسته ها و اهدافم موفقیت دوستان و اطرفیانم بوده، به میزان و نهایت توانم


خدا رو شکر که خوشبختی و سروسامان گرفتم و سرکار رفتن دوستانم باعث خوشحالیم بوده و هست


خدا رو شکر که همیشه از موفقیت و درخشش دوستانم از صمیم قلب خوشحال میشم


خدا رو شکر که هیچ موقه خودم رو بالاتر از خلق خدا ندیدم و دقت داشتم و دارم که هرچی دارم از قدرت و خواست خداست


خدا رو شکر که خدا رو دارم و دستم رو میگیره تا به خود خواهی و غرور و تعصب و خودبزرگ بینی و حسادت و خودپسندی دچار نشدم


خدا رو شکر خدایی دارم که توی عالم خدایی تکه