سه‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1391
ظاهر و باطن

این روزها دغدغه هام خیلی زیاد و هرکدوم خیلی گسترده شدند...

آرمان های1 خودم در زندگی و چشمی که خیره شده بهشون ...

تلاش و کارهایی که در راستای دغدغه های سیاسیمذهبیم دارم...

اولی2 با کلی زمینه کاری و از خودگذشتگی هایی که لازم داره...

دومی3 با تجربه هایی که ندارم و سختی هایی که اولین تجربه ها داره...

سومی4 با طراوت و تازگی و شباهتی که با اولی داره و امیدوارم مفید باشم...

دغدغه ظلم و خفقان هایی که جوون ها و حق های زیادی رو پایمال میکنه و هزینه های بسیاری از مالی و روحی گرفته تا عمر روی دست دانشجوهای سیستم خیلی خاص ما میذاره... 5

دوستی ها، ارتباطات، صحبت ها، اخبار و مسائلی که در اثنای اون بالایی که نقش مهم خودشون رو دارند و ول کن قضیه و ماجرا هم نیستند...

و مهم تر از همه وضع معنویتم که مواردی از بالا درش تاثیر داره و در همه موارد بالا تاثیر خاص خودش رو داره...و هرچه نگفتم و یادم نیومد و به قلم نمیشه نوشت می شوند تصویر سما چپ که جایی به اندازه یه توپ پلاستیکی قرار گرفتند و موج میزنند... چه موجی، مثل موج های سونامی های ....


و من تنها و با خودم مرورشون میکنم، براشون تلاش میکنم و کسی نیست و اگرم بود درددلی نمیکردم، فقط گاهی میشه که از خستگی یا از حد گذشتنش باعث میشه تیتر یکی دوتاش رو به یکی دوتا از انگشت شمارترین رفقا بگم من باب خالی نبودن عریضه!


انشاءالله از غفلت مون بکاهیم و خداوند اون فراموشی که توی قرآن وعده ش رو به ماهای غافل از خدا داده رو ازمون بگیره، به زندگی و کارها و وقت و عمر و نفس مون برکت بده و سلول ها، زبان و اعضا و جوارح چیزی نگن جز  الحمدلله


1- 32943132832151>216231>32612161>9421612162

2- 52217332>61215161633232>2183436293

3- 74438132>7432832162>744221427431217443

4- 7121622142432162

5- KNTU Elearning

6- 612221932181