چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه سال 1391
ایده های پدر در سن 21 سالگی
یک ورق از تاریخ - دست نوشته ای قدیمی از پدر