دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391
کاش کسی

کاش کسی زین دل خبر داشت

                                 یا که در غوغای آن، راهی به در داشت...


پ ن: ای کاش این دوتا بود. هردوتاش! اینقدر که نگفته ها و گفتنی های مگو هست که آدم بغضش می گیره بعد اون هرمن های مردونه خفش میکنه بغضو! بکش بکشی شده اینجا! یکی پلیسو خبر کنه!