جمعه 7 بهمن‌ماه سال 1390
نیازمندی ها

به یک فرد با تجربه

آشنا به علم و دانشگاه

آشنا به سختی و سربالایی های زندگی

آشنا به دست انداز ها و پیج و خم ها

دارای یک گوش شنوا و یک عقل گویا و زبان شیرین

ترجیحا مهربان، حتما مقتدر، متاهل و متعهد و مجرب

مومن، با تجربه در امور مشورت و توانا در پیشنهاد راهکار عملی

نیازمندیم!


از مومنین و مومنات درخواست می شود مشخصات این بزرگوار با برای اینجانب ایمیل کنند.

hmnasrabadi@gmail.com


این یک تبلیغ نیست! 

لطفا در اسرع وقت، عمر که نیست سرعت نور است!