چهارشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1390
عجب خدای دلبری ....
نقل است که گفت:«یک روز دلم گم شده بود . گفتم :«الهی دل من بازده»
ندایی شنیدم که:«یا جنید!ما دل بدان ربودیم که با ما بمانی. تو باز می‌خواهی تا با غیرِ ما بمانی؟»

تذکره الاولیا                                                                                     مشترک فید آسمان شوید.