دوشنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1390
نیازمندی های پزشکی

به یک دستگاه شوکر برقی، یک پرستار ماهر، نیازمند هستیم.

مگه قبل مردن چیزه دیگه ای هم مورد نیاز کسی میشه؟