X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 14 اسفند‌ماه سال 1389
درس و امتحان زندگی اینطور نشه خوبه!

امروز مطلع شدیم که یه ساعت دیگه در علوم نامی کلاسی مدار گونه برگزار می شود! نخوانده ایم نمی رویم!

چند روز پیش مطلع شدیم فردا روزی معماری نامی امتحان داریم! کار نرفتیم بخاطرش! نمی توانیم بخوانیم! می خواهیم امتحان را برویم!

خجالت هم خوب چیزی است ها.

نه؟