یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389
کودتای خاموش

مرور تاریخ، تکرار تاریخ و درس های عبرت گرفته و نگرفته


- شب 22 بهمن ماه بود که خبر فرار مبارک از مصر به اطلاعمون رسید


- مردم نزدیک به 15 روز تلاش کردند تا این دیکتاتور رو از کشور خودشون بیرون کنند


- امریکا و اسرائیل هم بسیار برای باقی موندن و جایگزینیش تلاش کردند که موفق نبود


- ارتش و دولت موقت مصر که همه از مبارک هستند کنترل کشور رو در دست گرفتند،تا شش ماه


- گروه ارتشی حاکم به آمریکا و اسرائیل قول دادند که امنیت اسرائیل رو تامین کنند


- ارتش از مردم خواسته تجمع ها رو تمام کنند، وگرنه حکومت نظامی اعلام می کنهبوی کودتای خاموش میاد


مردم مصر .... بیدار باشید