یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389
خدای صبر شکرت

خدا رو شکر می کنم بخاطر خدمتی که رفتم، دلیل خیلی داره، مثلا اینکه بعد سه سال خونه نشینی و دوری از ورزش درست حسابی و اینها، محیط قشنگ و شاداب ارتش رو تجربه کردم...


خواستم بدین وسله از خدا تشکر کنم بخاطر صبر کردن و توکلی که توی خدمت بهم عملا آموخت...

صبر ....

خیلی چیزه ارزشمندیه، این روزها، روزهایی که مشغله ها مثل خودم بزرگ تر شدند، جو محل کار و خونه نسبت به 5 ماه قبل تغییر کرده، و همه چیزهایی که تغییر کردند، نیاز دارند به این صیر من، یعنی من نیاز دارم به صبری بیشتر از قبل....

مثلا پدر این روزا سن ش بیشتر شده، خسته میاد خونه و بیشتر قبل ناخوشه ... تن ش سالم باشه الهی

و خداوند بزرگ و حکیم رو شکر می کنم که دستم رو گرفتم و بهم آموخت صبر کردن رو....

انشاءالله درس توکل و تقوی رو هم با تمرین تقویت کنم که بسیار بهشون نیاز دارم...