یکشنبه 12 دی‌ماه سال 1389
ای دوستان بی وفا

در خواب ناز بودم شبی

            دیدم کسی در میزند


در را گشودم روی او

           دیدم غم است در میزند


ای دوستان بی وفا

           از غم بیاموزید وفا


با آن همه بیگانگی

                 هرشب به من سر میزند


پ ن: یادمه توی ادبیات فارسی می خوندیم "غم" دو بار معنایی داره، منظورم توی این شعر اون خوبست.


پ ن: نکته بالا در بی وفایی دوستان شبهه ای وارد نمی کنه ها.


پ ن:‌ البته سوال کدوم دوستان هم سوال خوبیه!