چهارشنبه 1 دی‌ماه سال 1389
کف برگ

اصطلاحی است که در خدمت مقدس سربازی برای سربازانی استفاده می شود که ؛ در کف گرفتن برگه مرخصی خود برای خروج از پادگان ؛ هستند.


نمی بینی کف زده بالا، عبارتی است که برای فردی استفاده می شود که در جنب و جوش است که دفترچه یا برگه (تک برگ) رو بگیره و با (کلید فرار زیر پای چپ) از پادگان خارج شه.