دوشنبه 19 مهر‌ماه سال 1389
تغییر تاریخ و ساعت برگزاری کارگاه استفاده از ابزار E-Learning

در این نشست یکی از قوی ترین نرم افزارهای آموزش الکترونیکی معرفی خواهد شد. این نشست رایگان می باشد.


محل برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال واقع در مصلی بزرگ تهران