پنج‌شنبه 8 مهر‌ماه سال 1389
معشوق واقعی یعنی یکی یدونه ی یکتا

یعنی خدا

یعنی فقط خدا