یکشنبه 4 مهر‌ماه سال 1389
گریه تو و آه من، تفاوت از زمین تا آسمان

امروز تو پای بر زمین می کوبی و گریه می کنی ...

که این یک روز را نمی خواهم به مدرسه بروم

و من از ته دل آه می کشم 

که ای کاش

یک روز می توانستم به مدرسه بروم...پ ن: مهر ماهی که هر روز از جلوی درب خانه پدر بزرگ رد می شدیم و نه نه معصومه، یه مشت پر از خشکبار می داد که ببریم مدرسه و بخوریم

پ ن: پسرکم، برو، برو سر کلاس درس که روزی غصه از دست دادن این یک روز در بهشت درس خواندن را نخوری، برو ...

پ ن: مهر ماه، ماه خاطره های زیبای کودکی