یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389
میخ

هربار که میگی نه (همیشه!) یه میخ میزنی توی قلبم

و هربار که بعد چند ساعت خواهش میگی اره یکی از چتاش رو میاری بیرون

عب نداره اره و نه ها میگذره

فقط جای میخ هاست که می مونه