یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389
بی آبرو

به خدا اگر خدا ستار نبود

نه تو آبرو داشتی

نه من

!


پ ن: خدایا رحمن و رحیم بودنت یه طرف، این ستار بودنت یه طرف ........