یکشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1389
نا گفته های شنیدنی دل

آنچه نمی گویم را خود از قلب شکسته ام بخوان ....