شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
دعای خیر

خداوندا قبل از دادن هرچیزی، جنبه و لیاقتش را عطایم کن.


پ ن1: این دعا رو هیشه رو برای خودم می کنم.


پ ن2: فکر کنم لازمه در حق دیگران هم این دعا رو بکنم!


پ ن3: شما  هم برایم دعا کنید.