شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389
عاشق واقعی منم منم !


امشب، توی آسمون ابری شهر پرهیاهوی دلم دوتا ماه ندیدم، ماه من تو بودی و روی زیبای تو را در ماه دیدم.


پ ن: اهوم !