شنبه 30 مرداد‌ماه سال 1389
شروع حمله موشکی اسرائیل به نیروگاه هسته ای بوشهر

مگر آن جوجه اسرائیلی ها در خواب ببیند روزی رو که جرات چنین کاری رو پیدا کنند. قدم از قدم بردارد به نابود نزدیک تر می شوند.


پ ن: منتظر بودم چنین حمله ای صورت بگیره! چون اگر صورت می گرفت احتمالا پیش زمینه جنگی می شد که از نشانه های آخرالزمانه و در اون اسرائیل از صفحه روزگار محو میشه.


 پ ن: فک کن!