جمعه 13 فروردین‌ماه سال 1389
فهمیدم چرا گلدان قدمی را دور نمی اندازند ... !

سلام به خودم خودش خودت و خدای این خودا!


علت اینکه بعضی موقه ها چیزهای قدیمی رو دور نمی ندازیم یه چیز خیلی سادست.


اره، همونایی که شاید - تاکید شاید! - مثل قبل براتون قشنگ و دوست داشتنی نباشند، اما هنوزم به اندازه قبل دوست شون دارید.


مثل یه گلدون که یه روزی سبز و قشنگ و خوشگل بوده، ازش جز قشنگی چیزیبر نمی آمده ....


بخاطر اینه که این گلدون رو می خواهید نگهدارید، چون به بهار اعتقاد دارید ...


سراپا اگر زرد و پژمرده‌ایم - ولی دل با پائیز نسپرده‌ایم - چو گلدان خالی لب پنجره - پر از خاطرات ترک خورده‌ایم