جمعه 27 شهریور‌ماه سال 1388
دل دادگان چون ساغر از دلبر گرفتند ...

تقدیم به سابقون و پیشوایان من در راه جهاد در راه دین و وطنم


پیکر پاک شهید علی جوزدانی بعد از 22 سال

http://www.bornanews.com/Nsite/FullStory/?Id=114404 البته این هم بخونید.


دلدادگان چون ساغر از دلبر گرفتند

                                         از غیر دلبر دامن دلبر گرفتند


دادند جان تا در بر جانانه رفتند

                                      دادند جان تا در بر جانانه رفتند


دادند دل تا در بر دلبر گرفتند

                                  پیمانه تردید بشکستند و این قوم


از دست حق جام می باور گرفتند

                                   بر خواستند از بستر دنیای فانی


زان پس عروس عشق را در برگرفتند

                                            رفتند یاران چابک سواران


سر مست از عشق خدا از سر گذشتند

                            سرمشق از آن کشته بی سر گرفتند


بستند چشم از چشم و دست از دست شستند

                                  این شیوه از عباس نام اور گرفتند


رفتند یاران چابک سواران

                             نا خوانده علم آموزگار عشق گشتند


نا رفته مکتب درس بی دفتر گرفتند

                                       بهر نثار جان به قربانگاه رفتند


با حنجر خود بوسه از خنجر گرفتند

                             از جان ودل یک یا علی گفتند و رفتند


     جام ولا از ساقی کوثر گرفتند

                                           رفتند یاران چابک سواران


*انشاءالله یه روزی لیاقت این رو پیدا کرده باشیم ( من و دوستانی که می دونم آرزوی شهادت دارند) که در راه دین و پیامبر و امام زمان و وطن مون به درجه ی والای شهادت برسیم.